Het team

Bij Ergotherapie Veltman & Span zijn op dit moment Monique Veltman, Eveline Span en Anke Korf als ergotherapeut werkzaam. Hieronder vind u meer informatie over het team.

teamfoto met ergotherapeuten Eveline Span, Monique Veltman en Anke Korf
teamfoto van links naar rechts Eveline Span , Monique Veltman en Anke Korf

Ergotherapeut Monique Veltman

Werkervaring

Monique heeft een ruime werkervaring in de volwassenen- en ouderenzorg in de regio Leidschendam Voorburg en omgeving.  In deze regio heeft ze goede contacten met verwijzers, collega behandelaren en gemeenten.

Op 1 April 2009 is ze gestart met haar  praktijk Ergotherapie Monique Veltman. 

Kernwaarden

Luisteren  – Meeleven –  Meedenken – Motiveren – SamenwerkenKennis – Deskundigheid – Leren- Creativiteit

SAMEN zoeken naar oplossingen

Opleidingen

Monique Veltman- Schiphorst is in 1989 als ergotherapeut afgestudeerd aan de Hogeschool Heerlen ( nu hogeschool Zuyd). In de loop van de jaren heeft zij zich continue bijgeschoold om zo ontwikkelingen op haar vakgebied te blijven volgen en volgens de door de beroepsgroep opgestelde richtlijnen te kunnen handelen

Specialisaties

Naast de zorg ergotherapeutische zorg bij neurologische en orthopedische aandoeningen in het algemeen heeft Monique zich in de afgelopen jaren gespecialiseerd in de behandeling van:

Parkinson

Monique is sinds 2007 aangesloten bij het ParkinsonNet. Zij heeft in de afgelopen periode veel deskundigheid opgebouwd op het gebied van de ergotherapeutische behandeling bij Parkinson. Jaarlijks neemt zij deel aan diverse bijeenkomsten in het regionale netwerk. Natuurlijk bezoekt zij het jaarlijkse parkinsoncongres. Er is nauwe samenwerking met de parkinson-verpleegkundigen/neurologen, fysiotherapeuten , logopedisten en andere disciplines in het netwerk. Naast aandacht voor de cliënt wordt ook de mantelzorger actief betrokken  bij de behandeling. De richtlijn ergotherapie bij Parkinson wordt gevolgd.

Chronische pijn

In de praktijk worden veel cliënten gezien die, al dan niet na een ongeval, problemen ondervinden in hun dagelijks handelen door pijn en vermoeidheid. Ergotherapie richt zich hierbij op het hervinden van een balans in belasting en belastbaarheid. Daarnaast leren zij hoe ze op een ergonomische wijze dagelijkse activiteiten kunnen uitvoeren. Vaak wordt bij de behandeling de activiteitenweger als hulpmiddel/methodiek ingezet. Er is nauwe samenwerking met revalidatieartsen en fysiotherapeuten.

voor meer informatie zie ook linkedin of twitter

Ergotherapeut Eveline Span

Opleiding en werkervaring 

Eveline Span heeft haar opleiding tot ergotherapeut in Rotterdam afgerond in 2009. In de jaren hierna heeft zij ruime werkervaring opgedaan in de ouderenzorg. Zij is begonnen in het verpleeghuis op de somatische en psychogeriatrische afdeling. Waarna het een combinatie werd met de eerste lijn.

De laatste jaren is zij voornamelijk actief geweest op de CVA revalidatie, orthopedie, trauma en kort durende revalidatie.

Eveline heeft verschillende bijscholingen gevolgd om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen haar vakgebied.

Op 1 maart 2019 is Eveline begonnen als ZZP-er in de praktijk van Monique Veltman. Op 1 januari 2020 start Eveline haar eigen praktijk en gaat de praktijken Ergotherapie Eveline Span en Ergotherapie Monique Veltman in een samenwerkingsverband als 2 praktijken onder 1 dak samen ver .

Specialisaties

Parkinson

Eveline heeft in 2019 de Parkinsonnet scholing afgerond en kan hierdoor ook vragen van Parkinsoncliënten oppakken.

 Ergotherapeut Anke Korf

Hieronder volgt binnenkort meer informatie

Compassie -Versterken – Samenwerken, Mét en voor cliënten SAMEN blijven we zoeken naar oplossingen

wilt u contact met een van de ergotherapeuten ga dan naar de contactpagina voor meer informatie