Privacybeleid

Privacyverklaringen

Ergotherapie Monique Veltman en Ergotherapie Eveline Span 

Binnen  Ergotherapie  Veltman & Span   de zijn de afzonderelijke praktijken Ergotherapie Eveline Span en Ergotherapie Monique Veltman de zogeheten verwerkingsverantwoordelijken in de zin van artikel 24 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat beide praktijkhouders  gezamenlijk beslissen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Ergotherapie Monique Veltman en Ergotherapie Eveline Span zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

 

Overal waar u in deze tekst leest over uw persoonsgegevens kan dat betrekking hebben op onze cliënten maar ook op eventuele werknemers, stagiaires en andere relaties wiens persoonsgegevens door onze praktijk worden verwerkt.

 

Persoonsgegevens

 

Wij verwerken persoonsgegevens in de zin van artikel 5 van de AVG (beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Wij gebruiken uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen als we een vraag hebben.

 

Grondslag van de verwerking en bewaartermijn persoonsgegevens

 

Onze praktijken moeten het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG (rechtmatigheid van de verwerking). Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan uw persoonsgegevens te verwerken voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van ergotherapeutische behandelingen. Op grond van wettelijke verplichtingen (WGBO) zijn wij verplicht uw medisch dossier 15 jaar te bewaren. Na afloop van deze bewaarperiode vernietigen wij uw gegevens. Onze praktijken bewaren uw gegevens waar mogelijk elektronisch. Gegevens die op papier worden aangeleverd ( bijv verwijsbrief) worden ook op papier (achter slot) conform de wettelijke regels en termijnen bewaard.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan bewaren wij de gegevens die u ons toestuurt zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Beveiliging persoonsgegevens

 

Artikel 5 sub 1f van de AVG verplicht ons om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo zorgen wij ervoor dat uw (persoons)gegevens tijdens verzending zijn versleuteld. En vindt verzending van uw gegevens via een beveiligde verbinding plaats.

Google Analytics

 

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten van Google.

 

Uw privacyrechten

 

U heeft recht op informatie over onze gegevensverwerking met betrekking tot uw persoonsgegevens (artikel 13 en 14 AVG), recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 AVG), recht op correctie van uw persoonsgegevens (artikel 16 AVG) en/of recht op verwijdering van uw persoonsgegevens (artikel 17 AVG). Daarnaast heeft u recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (artikel 18 AVG) door Ergotherapie Monique Veltman of Ergotherapie Eveline Span. Tot slot heeft u recht op dataportabiliteit; op uw verzoek zullen wij uw persoonsgegevens overdragen aan een door u gekozen andere organisatie (artikel 20 AVG).

Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken kunt u een inzageverzoek per e-mail doen. Uw verzoek handelen wij kosteloos binnen 4 weken af.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. Ook zo’n verzoek handelen wij kosteloos binnen 4 weken af. U kunt uw verzoeken sturen aan of mailen naar:

Ergotherapie Veltman & Span

Vlietweg 14-15

2266KA Leidschendam

info@ergoveltmanspan.nl