Ergotherapie

Inleiding

Een handicap, chronische ziekte of gewoon het ouder worden kan veel gevolgen hebben voor het alledaagse handelen. Toch wil iedereen de regie houden over zijn eigen leven en blijven meedoen in de maatschappij. Kunnen blijven zorgen voor de kinderen, boodschappen doen, koken, stofzuigen, het opnemen van de telefoon of jezelf kunnen aankleden zijn stuk voor stuk activiteiten die bijdragen aan dat gevoel van zelfstandigheid en eigenwaarde. Ergotherapie kan een waardevolle bijdrage leveren.

Het handelen

Ergotherapie richt zich op het (weer) mogelijk maken van het handelen, zodat de cliënt kan blijven participeren in het dagelijks- en maatschappelijk leven.  Dit wordt bereikt door de mogelijkheden van cliënten in het handelen te benutten en te vergroten dan wel door de omgeving aan te passen en/of te gebruiken.

Ergotherapie richt zich op de dagelijkse activiteiten die mensen uitvoeren op het gebied van:

  • Zelfredzaamheid: Wassen, aan en uitkleden, boodschappen doen, verplaatsen onderhouden van contacten
  • Productiviteit: huishouden werken, studie etc
  • Ontspanning: hobby’s uitvoeren, sporten

zie ook informatie ergotherapie Nederland

De ergotherapeut werkt samen met de cliënt en zijn omgeving aan het zo optimaal mogelijk uitvoeren van een voor hem of haar betekenisvolle activiteit

Voorbeelden

Mw J 86 jaar bekend met de ziekte van Parkinson. Ze heeft steeds meer moeite met het uit bed komen. Hierdoor moet ze haar echtgenoot ’s nachts wakker maken, wanneer ze naar het toilet moet.

>> met oefenen en inzet hulpmiddel kan mw weer zelfstandig naar het toilet en slaapt haar man weer door.

Dhr K 42 jaar heeft weinig energie en een kort lontje na een herseninfarct.

>>met inzet van ergotherapie weet hij zijn energie goed te verdelen en bewaakt hij zijn grenzen, waardoor opbouw van activiteiten weer mogelijk en ook zijn werk als administratief medewerker weer kan worden opgepakt. Zijn kinderen zijn blij dat ze weer in de woonkamer kunnen spelen.