Vergoedingen

Basisverzekering

Vanuit de basisverzekering vergoedt iedere zorgverzekeraar 10 uur ergotherapie per kalenderjaar.  Omdat de vergoedingen plaatsvinden vanuit de basisverzekering tellen de kosten mee bij  uw eigen risico.

 Wat is verplicht eigen risico?

Uw eerste zorgkosten van een kalenderjaar die de zorgverzekeraar voor u vergoedt vanuit de basisverzekering berekenen zij aan u door. Ze doen dit volgens de regeling verplicht eigen risico. Deze regeling is door de overheid bepaald en geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder. Het verplicht eigen risico bedraagt in 2021 € 385,00. De overheid stelt dit bedrag ieder jaar opnieuw vast. De kosten van de ergotherapie uit de basisverzekering ( 10 uur ) vallen onder dit verplicht eigen risico. Het eigen risico heeft nooit betrekking op vergoedingen uit een aanvullende verzekering of zorg die uit de WLZ bekostigd is.

Aanvullende zorgverzekering

In een aantal aanvullende verzekeringspakketten worden extra uren ergotherapie vergoed. U kunt in  uw polisvoorwaarden na  kijken of u voor extra uren in aanmerking komt.

Gecontracteerde zorgverzekeraars

Met de volgende zorgverzekeraars hebben onze praktijken  voor 2023  contracten afgesloten. Declaratie vindt rechtstreeks bij de zorgverzekeraar plaats.

  • Achmea,
  • ASR
  • CZ
  • DSW
  • Menzis
  • VRZ
  • VGZ

Onder deze zorgverzekeraars vallen de meeste labels*.  Staat uw zorgverzekering hier niet genoemd kijk dan in de polis van uw zorgverzekering na onder welke zorgverzekeraar uw verzekering valt. in 2024 hebben we géén contract afgesloten met Caresq en haar labels ( oa aevitae /eucare.

Hebt u een verzekering bij een niet gecontracteerde zorgverzekeraar  of hebt u een buitenlandse zorgverzekering dan blijft behandeling bij ons mogelijk . U ontvangt van ons zelf de factuur en kunt deze na betaling zelf bij uw zorgverzekering declareren.  afhankelijk van uw polis bepaald uw zorgverzekering de hoogte van de vergoeding. het kan zijn dat u slechts een percentage van de behandeling vergoed krijgt wanneer uw zorgverzekeraar geen contract heeft met onze praktijken. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de voorwaarden.

*zie hier voor een overzicht van alle zorgverzekeraars en hun labels  (bron: zorgwijzer). Deze informatie is voor u als extra service verzameld . U kunt aan dit overzicht geen rechten ontlenen.

Tarief 2024

  • € 24,00 per kwartier behandeltijd */screening DTE*/advies
  • € 32,50  aan huistoeslag (per huisbezoek)* bij huisbezoek in Leidschendam-Voorburg,  DH_Leidschenveen, DH Mariahoeve en DH Bezuidenhout ( overige wijken op aanvraag)
  • 100 Schriftelijke informatieverstrekking aan derden ( niet verwijzers) conform nza tarief

(*In het contract met uw eigen zorgverzekeraar kan een ander bedrag zijn afgesproken)